expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 31. децембар 2013.

*Seminar ,,Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići''Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići 
Vreme realizacije 
27/28. 12. 2013.
Kompetencije i prioriteti 

Kompetencija: K3
Prioriteti: 1
Način realizacije I sadržaj seminara
Način realizacije:   u učionici
Sadržaj seminara:
Opšti ciljevi:
Osposobljavanje nastavnika za metodički pristup rešavanju vaspitnih problema učenika. Povećanje motivacije kod nastavnika za učestalijim i kvalitetnijim intervencijama koje bi sprečavale razvoj nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika
Specifični ciljevi:
Jačanje podrške za razvoj stabilnog i integrisanog identiteta učenika; Rešavanje problema koje nose razvojne faze u odrastanju učenika; Razvijanje samonadzora i samokontrole zdravije životne adaptacije u njihovom ličnom stasavanju, ali i suočavanje sa spoljnim uslovima; Razvijanje komunikacije između vršnjaka, roditelja i nastavnika; Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika; Razvijanje motivacije za učenje
Sadržaj i aktivnosti:
1. Problemi vezani za školu, porodicu, drugarstvo, odnos prema suprotnom polu (simpatije), lični izgled (kompleksi) i druge vrste problema (strahovi, emocionalni, psihički i socijalni poremećaju, agresija, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, učenici sa smetnjama u razvoju, droga, alkohol, pušenje, sekte, zdravstveni i drugi problemi, ljubav, seks, poroci, novac, slobodno vreme – organizacija).

Mišljenje o seminaru:
Voditelji: Slobodan Malušić
Seminar podstiče nastavnike da u daljem radu češće i kvalitetnije intervenišu i rade na sprečavanju nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika.