expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

среда, 30. септембар 2015.

Семинар „Ни црно ни бело – Програм за рад са децом и младима – образовање за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање интеркултуралности“

 
 Семинар „Ни црно ни бело – Програм за рад са децом и младима – образовање за
превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање
интеркултуралности“
Време реализације
12.12.2009.
Компетенције и приоритети
K3       
 Начин реализације
У учионици
Садржај семинара:
Теме: Лични и групни идентитет; Утицај културе; Механизми настајања
стереотипа и предрасуда; Контекст као фактор утицаја; Породична култура;
Ефекти стереотипа и предрасуда; Односи већине и мањине; Вештине
слушања; Изазови рада са децом која не говоре језик средине; Исте и
различите стартне позиције; Децентрација; Могућности деловања у циљу
креирања пред/школске средине у којој су сва деца/млади прихваћени
Односи већине и мањине; Методологија рада са децом/младима
(трансформативни дијалог, креирање заједнице која учи, неговање
солидарности, израда ученичких, породичних и наставничких књижица,
коришћење слика и прича из локалне заједнице, мини истраживања,
искуствено учење, интеграција садржаја у наставне планове).
Начин рада: дискусија, анализа, искуствено учење, симулиране ситуације,
презентације, мини предава

Водитељи: Јелена Врањешевић, Зорица Трикић
-      Мишљење о семинару:
     Први семинар у новом циклусу под називом "Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против  предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност" - Центра за интерактивну педагогију, реализован је за потребе пројекта "Социјална инклузија и побољшање услова живота Рома у Србији“  Екуменске хуманитарне организације, у Белој Паланци, 25.-27. септембра 2015. године. Семинар је реализован уз сарадњу са Скупштином општине Бела Паланка и општинским просветним инспектором. На семинару је учествовало 27 представника О.Ш . "Јован Аранђеловић" и ПУ "Драгица Лаловић" из Беле Паланке