expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

понедељак, 12. јануар 2015.

*Семинар ,,Савремени приступ оцењивању ученика''
Семинар         Савремени приступ оцењивању ученика
Време реализације
10-11.12.2015.
Компетенције и приоритети
K2 
П1
 Начин реализације
У учионици
Садржај семинара: Развијање компетенција за усмено оцењивање, оцењивање рада у групи, оцењивање презентације и есеја. Развијање компетенције за израду сопственог плана за оцењивање.

Схватање значаја транспарентности у оцењивању. Упознавање са техникама за усмено оцењивање. Оспособљавање за израду инструмената за праћење и оцењивање групног рада. Оспособљавање за оцењивање презентације. Оспособљавање за оцењивање есеја. Оспособљавање за израду сопственог оцењивачког микса (комплетног годишњег плана оцењивања).

Транспарентност оцењивања; Техника вођења разговора у настави; Оцењивање усмених одговора ученика; Оцењивање групног рада; Оцењивање презентације; Оцењивање есеја; Израда сопственог микса за оцењивање

Мишљење о семинару:
Користан за обнављање и систематизацију знања о оцењивању. Понуђени одлични инструменти за праћење и оцењивање рада ученика.
Водитељи:
Дејан Пејчић и Александар .........
-   

/https://hajdedasedruzimo.wordpress.com/2015/01/19/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%
D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83/