expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

среда, 25. јануар 2017.

Семинар „Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи - дисхармоничан развој код деце“

 Семинар Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи 
дисхармоничан развој код деце
Време реализације
22 -23.01.2017.
Компетенције и приоритети
K2;    П1
 Начин реализације
У учионици
Садржај семинара:
Зашто слаб успех у школи?

Који су предуслови складног развоја и успеха у учењу?

Који су облици ране подршке детету?

Шта је неконфликтно васпитање у породици, вртићу и школи?

Како да подстакнете развој деце кроз визуелне симболе и музичке активности?

 Како тече развој детета, како тече говорно- језички развој и како се развија комуникација?

Како уче деца са сензорним сметњама и поремећајима из спектра аутизма?

Развој покрета, осећања и интелигенције и могућности подстицања развоја детета.
Мишљење о семинару:
Водитељи:
проф.др Светомир Бојанин, дечји психијатар
прим. др Љиљана Абрамовић Савић, педијатар 
 др Стеван Несторов, дефектолог
 др Виолета Несторов, логопед
 Верица Јечменић, васпитач
     Научили  да разликујемо дисхармонични развој од складног развоја код деце
     Овладали вештинама подстицања развоја.
     Дато више примера како да пружимо подршку деци која имају тешкоће и учењу и понашању.
     Уочили потребу  да препознамо потребе сваког детета.
     Овладали вештинама неконфликтног васпитања.
Имали привилегију да упознамо проф.др Светомира  Бојанина, дечјег психијатара  и   прим. др Љиљану Абрамовић Савић, педијатара