expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

среда, 30. септембар 2015.

Семинар „Ни црно ни бело – Програм за рад са децом и младима – образовање за превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање интеркултуралности“

 
 Семинар „Ни црно ни бело – Програм за рад са децом и младима – образовање за
превазилажење предрасуда, развој толеранције и неговање
интеркултуралности“
Време реализације
12.12.2009.
Компетенције и приоритети
K3       
 Начин реализације
У учионици
Садржај семинара:
Теме: Лични и групни идентитет; Утицај културе; Механизми настајања
стереотипа и предрасуда; Контекст као фактор утицаја; Породична култура;
Ефекти стереотипа и предрасуда; Односи већине и мањине; Вештине
слушања; Изазови рада са децом која не говоре језик средине; Исте и
различите стартне позиције; Децентрација; Могућности деловања у циљу
креирања пред/школске средине у којој су сва деца/млади прихваћени
Односи већине и мањине; Методологија рада са децом/младима
(трансформативни дијалог, креирање заједнице која учи, неговање
солидарности, израда ученичких, породичних и наставничких књижица,
коришћење слика и прича из локалне заједнице, мини истраживања,
искуствено учење, интеграција садржаја у наставне планове).
Начин рада: дискусија, анализа, искуствено учење, симулиране ситуације,
презентације, мини предава

Водитељи: Јелена Врањешевић, Зорица Трикић
-      Мишљење о семинару:
     Први семинар у новом циклусу под називом "Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против  предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност" - Центра за интерактивну педагогију, реализован је за потребе пројекта "Социјална инклузија и побољшање услова живота Рома у Србији“  Екуменске хуманитарне организације, у Белој Паланци, 25.-27. септембра 2015. године. Семинар је реализован уз сарадњу са Скупштином општине Бела Паланка и општинским просветним инспектором. На семинару је учествовало 27 представника О.Ш . "Јован Аранђеловић" и ПУ "Драгица Лаловић" из Беле Паланке

четвртак, 18. јун 2015.

*ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСAВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. год.
 Љиљана Пејчић, професора разредне наставе у ОШ,,Јован Аранђеловић'' у Црвеној Реци
Ниво и врста образовања потребни за радно место
Наставник или професор разредне наставе
Знања и вештине потребни за обављање посла
Знања:
 * Уже стручна знања из области (развој говора, математички појмови итд.)
* Из педагогије и психологије
* О различитим методама, техникама и активностима
* О развојним карактеристикама деце
* О техникама учења
* О основама програма васпитно-образовног рада
* О планирању и евидентирању рада
* О техникама евалуације и самоевалуације
* О начинима сарадње са породицом
* Информационе технологије и њихова примена у настави
* Страни језик
* Познавање закона, прописа, правних аката, процедура
Вештине:
 * Тимски рад
* Комуникацијске вештине
* Активно слушање
* Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – примена у раду са децом
* Израда средстава и других материјала за рад
* Организација разних активности – шта, како, кога позвати;
* Конструктивно решавање конфликата
* Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са децом – шта, који материјали
* Преношење знања деци (подучавање)
* Самоевалуација
 * Изражавање – вербално, невербално (пантомима, глума)
* Моторичке, ликовне /музичке вештине
 * Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за друге
* Емпатија
* Покретање, иницрање и вођења различитих активности
* Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у образовно-васпитном процесу
Знања и вештине које планирам да развијем и унапредим
К4 – за комуникацију и сарадњу.
П2 – превенција дискриминације,
П3 – инклузија 
П4 – комуникацијске вештине


Стручно усавршавање ван установе
Назив семинара
(каталошки број)
Компетенција
123,К)
Приоритет
Улога
Број бодова
Семинар o начинима сарадње са установама из окружења и локалном заједницом (комуникацијске вештине)
К4
П4
учесник
10
Семинар  о инклузији деце и ученика из друштвено маргинализованих група и превенцији дискриминације
-
П2, П3
учесник
10
Трибине 2-3
-
П2, П3, П4
учесник
6
Стручно усавршавање у установи
Активност у школи
Улога
Доказ
Број сати
1.Приказ рада (басне) која је освојила другу награду на конкурсу ,,Радионица баснописаца'' Задужбине Доситеј Обрадовић (септембар)
аутор - презентер
басна, фотографије, награде анкетни листићи, записник
8
 2.Продајна изложба ученичких радова у оквиру обележавања ,,Дечије недеље'' (октобар)
организатор
Фотографије, записник, евалуациони листићи
6
 3.Приказ наученог на семинару    (новембар)
аутор - презентер
Евалуациони листићи, записник, презентација,
3

4.Приказ странице на Фејсбуку ,,Дете је човек у оделу детета''  (децембар)
аутор - презентер
Записник, страница,
анкетни листићи
8
  5. Приказ странице на Фејсбуку ,,Рад у комбинованом одељењу''  (фебруар)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник
8
  6.Извођење угледног часа света око нас / природе и друштва  у комбинованом одељењу 2. и 4. разреда (март)
аутор - презентер
презентација, фотографије, продукти, припрема, анкетни листићи, записник
8
 7.Израда и приказ 4. броја часописа ''Наша крила'' (април)
аутор - презентер
часопис, записник, анкетни листићи
8
8.Продајна ускршња изложба ученичких радова (април-мај)
организатор
Фотографије, записник, евалуациони листићи
6
9.Присуство излагањима колега
учесник
записници, фотографије
-

*ПРИКАЗ НОВОГ БРОЈА ЧАСОПИСА ,,НАША КРИЛА у новом руху''ЗАПИСНИК
ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТИЋИ

ИЗВЕШТАЈ

ФОТОГРАФИЈЕуторак, 3. март 2015.

*ПРИКАЗ НАУЧЕНОГ НА СЕМИНАРУ ,,САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА'' (Стручно усавршавање у установи)


Група учитеља и наставника 21.2.2015. године похађала је семинар ,,Сарадња са родитељима''. Научено на семинару презентовали су колегама 6.3.2015. године. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА - СУЗАНА РАДИВОЈЕВИИЋ

НАШЕ РУКЕ - ЉИЉАНА ПЕЈЧИЋ

НАШИ ЦВЕТОВИ - ИВАНА КРСТИЋ

ОЧЕКИВАЊА РОДИТЕЉА, ОЧЕКИВАЊА ВАСПИТАЧА/УЧИТЕЉА/НАСТАВНИКА - ЈОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ
УГОВОР О САРАДЊИ - АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ


ЗАПИСНИК

ИЗВЕШТАЈ

ЕВАЛУАЦИОНИ ЛИСТИЋИ

ФОТОГРАФИЈЕ