expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

среда, 30. октобар 2013.

*АКТИВНОСТ У ОКВИРУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ - Приказ наставних листића на 2 и 3 нивоа тежине из математике за ученике од 1. до 4. разреда

ПАРАЛЕЛНИ ПРИКАЗ ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТА НА 3. НИВОА ТЕЖИНЕ ЗА 3. РАЗРЕД: 

СТАНДАРДИ ЗА ОСНОВНИ НИВО:
1.1.2 рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде
1.1.3 уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом
1.2.1 зна јединице за мерење дужине и њихове односе

СТАНДАРДИ ЗА СРЕДЊИ НИВО:
2.1.1. множи и дели без остатка
2.1.2.уме да решава једноставне једначине у оквиру 100
2.1.4.сабира и одузима, рачуна вредност израза, решава проблемске задатке
2.3.2. претвара јединице за мерење дужине

СТАНДАРДИ ЗА НАПРЕДНИ НИВО:
3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака
3.1.3.уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет
3.1.4 уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми
3.2.2. зна јединице за време (секунда,минут,сат,дан, месец, година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама
3.3.1.претвара јединице за мерење дужине


1. ЗАДАТАК 
 (ОСНОВНИ НИВО)      Мама је имала 100 динара. Ани је дала 20 динара. Колико динара јој је остало? 

 (СРЕДЊИ НИВО)     Мама је имала 100 динара. Половину новца је потрошила у продавници, а половину поделила Ани и Аци на једнаке делове. Колико динара је мама потрошила? Колико динара је добило свако дете?

 (НАПРЕДНИ НИВО) Мама је имала 100 динара. Четвртину новца је потрошила у продавници, а остало поделила деци. Ани је дала 13 динара, Аци 5 динара више, Мири 10 динара мање него Аци и Ани заједно, а Еми остатак. Колико динара је добило свако дете?


2. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)     Реши једначине:
Х +10 = 30                  40 + х = 50                  7о – х = 50                х – 20 = 50
Х ∙ 5 = 50                    6 ∙ х = 60                     х : 3 = 10                   40 : х = 8

 (СРЕДЊИ НИВО)      Реши једначине:
Х +15 = 25                  46 + х = 50                 78 – х = 70                х – 26 = 20 
Х ∙ 5 = 50                    6 ∙ х = 24                     х : 3 = 7                   45 : х = 9

 (НАПРЕДНИ НИВО)    Реши једначине: 
Х +34 = 72                  46 + х = 81                  78 – х = 59                х – 26 = 55
Х ∙ 5 = 55                    6 ∙ х = 78                     х : 3 = 12                   45 : х = 93. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)      Ана и Аца имају заједно 90 бомбона. Ана има 50 бомбона. Колико бомбона има Аца?

 (СРЕДЊИ НИВО)   Ема, Ана и Аца имају заједно 90 бомбона. Ема има 30, а Аца 25 бомбона. Колико бомбона има Ана?

 (НАПРЕДНИ НИВО)     Ема, Ана и Аца имају заједно 90 бомбона. Ема и Ана имају заједно 60. А Аца и Ана имају заједно 75 бомбона. Колико бомбона има свако од њих?4. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)    Нацртај дуж АВ дужине 5cm.


 (СРЕДЊИ НИВО)     Нацртај дуж АВ дужине 1 dm  и дуж ВС 7cm.


 (НАПРЕДНИ НИВО)     Нацртај дуж АВ дужине 1 dm 5cm и дуж ВС која је 7cm краћа од дужи АВ.5. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО)     Бака је почела да меси хлеб у 10 часова а завршила у 14 часова. Колико је времена потрошила за припремање хлеба?


 (СРЕДЊИ НИВО)     Бака је почела да меси хлеб у 11 часова , а завршила  у 14 часова и 25 минута. Колико је времена потрошила за припремање хлеба?


 (НАПРЕДНИ НИВО)    Бака је почела да меси хлеб у 11 часова и 45 минута, а завршила у 14 часова и 25 минута. Колико је времена потрошила за припремање хлеба?


6. ЗАДАТАК
 (ОСНОВНИ НИВО) 
   Одреди вредност израза:
6 ∙ 5 + 20 =
5 ∙ 6 – 15 =

 (СРЕДЊИ НИВО) 
   Одреди вредност израза:
24 + 6 ∙ 9 = 
5 ∙ 6 + 13 =

 (НАПРЕДНИ НИВО)
    Одреди вредност израза:
24 + 6 ∙ 9 – 45 : 5 = 
78 – 5 ∙ 6 + 13 =7. ЗАДАТАК
 (НАПРЕДНИ НИВО)     Збиру бројева 45 и 39 додај количник бројева 63 и 9.


8. ЗАДАТАК
 (НАПРЕДНИ НИВО)     Састави и реши задатак:       75 – (23 + 18) =МОЈИ НАСТАВНИ ЛИСТИЋИ (ВЕЋ КОРИШЋЕНИ У НАСТАВИ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

*4.  ЗАДАЦИ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ - 2. РАЗРЕД:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*6.   САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 - 3. РАЗРЕД
НАПРЕДНИ НИВО
*7.    ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНУ ВЕЖБУ (САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000, ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ, ПРАВЕ У РАВНИ...)  3. РАЗРЕД
ОСНОВНИ НИВО
СРЕДЊИ НИВО
НАПРЕДНИ НИВО
*8.    САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000, ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ, ПРАВЕ У РАВНИ.... - 3. РАЗРЕД
НАПРЕДНИ НИВО 

9.  ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ - 3. РАЗРЕД
ОСНОВНИ НИВО
СРЕДЊИ НИВО
НАПРЕДНИ НИВО
А може и    ОВАКО
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПИСНИК И СПИСАК
 ПРИСУТНИХ
 
ЕВАЛУАЦИОНИ
 ЛИСТИЋИ
ИЗВЕШТАЈПОТВРДАНема коментара:

Постави коментар