expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

МОЈИ РАДОВИ - Математика

*Прва озбиљнија писмена вежба за 1. разред
*Чланови код сабирања и одузимања
*Збир и разлика
*Збир и разлика - 1. разред (2 вежбе)
*Сабирање и одузимање до 10
*За толико већи-мањи број (први разред)
*Бројевни изрази - задаци за вежбање за 1. разред
*Текстуални задаци за вежбање - први разред
*Проблемски задаци за први разред
*Низови, збирови, разлике, упоређивање - први разред
*Десетице прве стотине
*Сабирање и одузимање вдо 100
*Сабирање и одузимање до 100 (више нивоа)
*Сабирање и одузимање до 100 - текстуални задаци за 1. разред
*Здруживање сабирака - други разред
*Зависност збира и разлике
*Одузимање двоцифреног од троцифреног броја
*Једначине - други разред
*Иницијални тест – 3. разред
*ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ - 3. РАЗРЕД
*Писмена вежба на три нивоа тежине (сабирање и одузимање до 1000, једначине)
*Припрема за писмену вежбу (сабирање и одузимање, једначине и неједначине, права, полуправа, дуж) - основни ниво
*Припрема за писмену вежбу (праве у равни, једначине и неједначине, сабирање и одузимање) - средњи ниво
*Припрема за писмену вежбу (праве у равни, једначине и неједначине, текстуални задаци) - напредни ниво
*Сабирање и одузимање до 1000, једначине и неједначине, праве у равни... - 3. разред (три нивоа)
*Геометрија - листићи за 3. разред
*Обим правоугаоника и квадрата
*Јединице за површину
*Јединице за површину 1
*ЗБИРКА НАСТАВНИХ ЛИСТИЋА НА ВИШЕ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ, ЗА 1. И 2. РАЗРЕД
*ЗБИРКА НАСТАВНИХ ЛИСТИЋА НА ВИШЕ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ, ЗА 3. РАЗРЕД
*ЗБИРКА НАСТАВНИХ ЛИСТИЋА НА 2 НИВОА СЛОЖЕНОСТИ, ЗА 4. РАЗРЕД
*Иницијални тест - 1. разред

Нема коментара:

Постави коментар