expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

СЕМИНАР ''СМЕРНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ''


   СЕМИНАР ''СМЕРНИЦЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ''
Време реализације
5-30.11.2012.
Компетенције и приоритети
K3  - за подршку развоју личности ученика
-      Технике позитивног дисциплиновања ученика
-      Планирање различитих активности и укључивање ученика
-      Праћење развоја и напредовања ученика
-      Подршка и охрабривање ученика
 Начин реализације
онлајн
Садржај семинара:
Семинар настао из потребе побољшања односа између ученика и односа ученика и
наставника у одељењу. У свакодневном раду наилазимо на информације о разним
проблемима у понашању ученика средњих, а све више и основних школа, о све чешћем
 насиљу и слабијим резултатима у учењу. 
Циљеви семинара:
  • Разумевање значаја часова одељењског старешине и одељењске заједнице у
процесу образовања и васпитања ученика.
  • Креирање збирке идеја за часове одељењског старешине и одељењске
заједнице са пратећим радионицама.
План и начин рада
На семинару су изучаване следеће области:
  • Смернице за рад одељењског старешине,
  • Клима у одељењу,
  • Учење,
  • Проблеми у понашању ученика.
У оквиру сваке теме имали смо лекције, тест и/или задатке и радионице. Лекције су представљене кроз различите облике: текст, слике, видео материјали, презентације... Тестови су са затвореним питањима, док су радионице и задаци интерактивни вики материјали. Неке радионице су рађене у групи, а неке индивидуално.

Мишљење о семинару:
Предавач:Тим агенције ОБРАЗОВНО-КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, БОР
-      Одличан тим модератора,
-      Обиље материјала у вези са реализацијом часа одељењског старешине,
-      Усвајање нових и разноврсних метода рада
-      Проналажење најбољег начина за решавање проблема или конфликата у одељењу
-      Писање сценарија за час одељењског старешине.


Нема коментара:

Постави коментар