expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

SEMINARI ‘’MULTIMEDIJA KAO POKRETAČ AKTIVNOG UČENJA’’ MODUL1 MODUL2SEMINARI ‘’MULTIMEDIJA KAO POKRETAČ AKTIVNOG UČENJA’’ MODUL1
Vreme realizacije
4.4.-8.5.2012.
SEMINARI ‘’MULTIMEDIJA KAO POKRETAČ AKTIVNOG UČENJA’’ MODUL2
Vreme realizacije
28.9 – 26. 10.2012. .
Kompetencije и pririteti
K1  - Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
-      Обогаћивање наставе искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања
-      Познавање и коришћење савраемене образовне технологије у настави         
 Način realizacije
onlajn
Cilj seminara je podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja. Podizanje kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu. Veliki problem u nastavi je pasivna pozicija učenika u školi a veliki izazov je to promeniti i staviti učenika u aktivnu poziciju. Multimedija kao alat ima tu snagu samo je treba dobro osmisliti i upotrebiti na pravi način. Naravno prvo treba ovladati alatima za rad sa multimedijom. Zatim dobro koncipirati zadatke i materijale za učenike i nastavnike, a onda ih i produkovati.
Sadržaji seminara "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja"
Definisanje pojmova: aktivno učenje i multimedija sa polaznicima seminara. Odabir teme za rad i analiza aktivnosti učenika i nastavnika pri obradi teme. Karakteristike kvalitetnog obrazovnog softvera. Karakteristike obrazovnog softvera namenjenog nastavniku kao podrška predavanju u radu sa celom grupom i softvera za individualni rad učenika. Primeri dobre prakse. Digitalni izvori slika (crtanje, skeniranje, preuzimanje sa digitalnog aparata, preuzimanje sa Interneta)-demonstracija. Izrada plana primene softvera na času. Diskusija o mogućnostima primene naučenog u nastavi.
Modul 1 razrađuje teme aktivnog učenja i multimedije, na prvom času i zatim veštine izrade prezentacije u programu Power Point (šta je Power Point, kreiranje i dizajn prezentacije, rad sa objektima, vizuelni efekti i animacija, štampanje, priprema za CD i čas).
Modul 2 razrađuje teme obrazovnog softvera i multimedije, a zatim izradu audio knjige, video priče, rad sa videom u Power Point-u, planom primene obrazovnog softvera na času, postavljanjem prezentacije na Internet.
Oba modula imaju u poslednjoj nedelji izradu završnog rada, nakon čega se dobija Uverenje o uspešno završenom seminaru. Aktivnosti učesnika na seminaru "Multimedija kao pokretač aktivnog učenja"
Aktivnosti učesnika seminara su: grupni rad, čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, postavljanje komentara, učestvovanje u diskusiji, izrada praktičnih radova i testova znanja.
Sve aktivnosti na seminaru su usmerene ka kreiranju multimedijalne prezentacije i multimedijalnih materijala. Prezentacija i materijali mogu biti namenjeni nastavniku (kao podrška predavanju) ili učeniku (kao materijal za učenje). Temu prezentacije i materijala svaki učesnik bira iz svog nastavnog predmeta ili oblasti i Navedene aktivnosti (testovi, vežbe i zadaci) se ocenjuju određenim brojem poena, naznačenim uz vežbe i zadatke.

Мишљење о семинару:
Водитељ: Марина Петровић са сарадницима
-      Веома користан семинар за оне који нису користили у настави образовне технологије,
-      Одлични предавачи и педагози охрабрују и подстичу,
-      Мој први онлајн семинар,
-      Проширила сам своје знање о активном учењу и изради сценарија за час,
-      Научила сам да израђујем презентације, видео приче, аудио књиге...
-      После овог семинара у настави чешће користим образовне технологије приказујући, осим радова других аутора  и своје образовне софтвере.

Нема коментара:

Постави коментар