expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

Семинар Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља

             

   
  Семинар
Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Време реализације
9 – 10. 2. 2013.
Компетенције и приоритети
K3  - за подршку развоју личности
-         Коришћење техника позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотивације
-         Избегавање деструктивне критике, исмевања и сарказма у кохнтакту са ученицима
 Начин реализације
У учионици
Садржај семинара:
Општи циљеви:
Унапређивање компентенција наставника за подршку развоју личности ученика у превенцији  насиља
Специфични циљеви:
Оспособљавање чланова Тима за препознавање облика насиља, реаговање на насиље, израда плана заштите, планирање превентивних активности и праћење ефеката
Садржај и активности:
1 Закон о основама система образовања и васпитања.
2. Посебни протокол.
3.Оквирни акциони план.
4. Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање – повезивање свих докумената.
5. Појам насиља, злостављања и занемаривања.
6. Облици и нивои насиља.
7. Планирање превентивних активности у складу са потребама установа – анализа стања, конципирање програма заштите.
8. Кораци у интервенцији.
9. Процена нивоа ризика.
10. Унутрашња заштитна мрежа.
11. План рада тима за заштиту од насиља.
12. Вођење евиденције – начин вођења, праћење и извештавање.
13. Спољашња заштитна мрежа.
14. План заштите –конципирање и праћење ефеката.

Мишљење о семинару:
Водитељи: Мирјана Златановић и Милица Ђорђевић
-      Због пораста насиља у школама овај семинар је био веома потребан и користан,
-      Дефинисани појам и врсте насиља,
-      Упознала сам се корацима за поступање у интервенцији и покушају сузбијања насиља,
-      Научила да направим план заштите и водим евиденцију свих случајева насиља.
Нема коментара:

Постави коментар