expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

Семинар ЕЛЕКТРОНСКА ШКОЛА ЗА ПОЧЕТНИКЕ                   
Семинар ЕЛЕКТРОНСКА ШКОЛА ЗА ПОЧЕТНИКЕ
Време реализације
6.10-17.11.2012.
Компетенције и приоритети
K1  - Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
-      Обогаћивање наставе искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања
-      Познавање и коришћење савраемене образовне технологије у настави         
 Начин реализације
ОНЛАЈН
Циљеви курса:
-упознавање са педагошким теоријама у новим условима хибридног и електронског учења,
-оспособљавање за креирање, постављање и коришћење наставних садржаја  у раду са ученицима путем Мудл-платформе.
Онлајн активности распоређене су у осам тема. За успешно савлађивање курса важно је да редовно савлађујете лекције, учествујете у раду форума и радите неопходне задатке, макар у минималном обиму пратећи динамику курса. Уколико сте незадовољни како сте урадили неки задатак (на креирању сопствених материјала) увек се можете вратити и дорадити га квалитетније. 
На крају курса, учесници ће учествовати у завршном сусрету - анализа радова и евалуација семинара.
При проучавању лекција могућа је индивидуализација учења.
У току курса радићете више тестова. Питања на тесту се односе на изложену лекцију. 
Учествовање на форумима је веома корисно за вршњачко учење и размену мишљења. Оно ће се бодовати током целог трајања курса. Бодује се квалитет одговора а не обим или учестаност..
Присуство завршној радионици је обавезно за све полазнике који желе да добију сертификат о савладаном курсу.
Завршна радионица је замишљена тако да на њој полазници кратко (не дуже од 5 минута) презентују свој рад - креирани курс, а затим продискутују о самом курсу. На крају радионице полазници попуњавају евалуациони упитник којим вреднују сам курс, али и своја постигнућа на њему.
-      За успешан завршетак курса, а самим тим и стицање права на уверење о завршеном курсу, потребно је да полазник из сваке од шест области евалуације има најмање 5%, да има укупан степен успешности (завршну оцену) већу од 65% и да присуствује завршном сусрету. У сваком моменту полазници на самом курсу могу видети своје тренутне оцене.

   
Мишљење о семинару:
Водитељи: Тим агенције Е-ПИСМЕН из Шесте београдске гимназије
-      Веома користан семинар за оне који нису користили у настави образовне технологије,
-      Одлични предавачи и педагози охрабрују и подстичу,
-      Добила сам низ јасних и корисних упутстава,
-      Размена искуства са колегама,
-      Научила сам да креирам курсеве за учење на даљину,
-      После овог семинара у настави чешће користим образовне технологије приказујући, осим радова других аутора  и своје образовне софтвере и курсеве за учење на даљину.Нема коментара:

Постави коментар