expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

уторак, 17. септембар 2013.

Семинар УЏБЕНИК У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА


Семинар УЏБЕНИК У НАСТАВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА
Време реализације
12.12.2009.
Компетенције и приоритети
K1  - Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе
Обогаћивање наставе искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања
Руковођење циљевима и исходима у планирању садржаја и начина рада   
Коришћење метода и техника примерених предмету и ученицима
Коришћење савремених образовних технологија у настави       
 Начин реализације
У учионици
Садржај семинара:
Упоређивање уџбеника за ученике првог разреда из различитих земаља,
Дискусија, полемика, критичка анализа уџбеника,
Приказ уџбеника Завода за уџбенике и наставна средства, Београд,
Приказ дидактичког материјала уз уџбеник.
Мишљење о семинару:
Водитељи: Д. Богавац и Д. Бојовић
-      Веома користан семинар за оне који нису користили у настави ове уџбенике и образовне технологије, али и низ идеја за њихову најефектнију употребу .

Нема коментара:

Постави коментар